AC2 Veritabanı / Kişiler

TOPLULUKLAR

 

BANKALAR

REBECCA84: Görünüşe göre Tapınakçılar paralarını transfer etmek için bankacılık ağını kullanıyor. Bahse varım bu nakit paranın birazını cebe indirebilirsin.

Bankacıların müşterilerinin para yatırmaları ve para çekmelerini takip etmeyi olanaklı hale getiren çift girdili muhasebenin gelişmesi ve dolaşıma giren birçok farklı İtalyan para biriminin yaygınlaşmasıyla, bankalar Rönesans günlük yaşamının değişmez birer parçası oldu.

Bankalar teknik olarak paralarından para kazanamıyordu, çünkü Katolik Kilisesi faizi yasaklamıştı ama pratikte bu yasağa bankacılar uymuyordu, hatta bankacılık sistemine dahil olan ve bankaların bünyelerinde barındırdıkları para nispetince Papa’ya “hediyeler” göndermelerini zorunlu kılan Vatikan bile bu yasağı çiğniyordu. Adı “faiz” olmadıkça, Tanrı farkına varmazdı, değil mi?

 

DEMİRCİLER

Her Rönesans topluluğu bir demirciye ihtiyaç duyardı. Kılıçlar, kilitler, tavalar, bıçaklar, çiviler ve zırhlar hep metalden yapılırdı ve hepsinin şekil verilmeye ihtiyacı vardı. Ek olarak, demirciler pratik el becerilerini sanata dönüştürmeye başlayınca Rönesans boyunca sanatsal demir işleri de ortaya çıkmıştır.

 

DOKTORLAR

Orta Çağ’da Arapların sayesinde gelişen anatomi ve baskı bilimleri, Rönesans döneminde tıbbın öncüsü olmuştur.

15. yüzyılda bilim, sağlık alanında ruhsallıktan çok daha anlamlı bir noktaya gelmedeki yavaş tırmanışına başlamıştı bile. Yine de birçok insan inatla eski yöntemlere yapışmıştı, hekimler yerine yerel gizemcilere gidiyorlardı.

1350’de veba Avrupa’yı kırıp geçirdikten sonra, birçok hekim özel veba kıyafetleri giyerek hastaları muayene etmiştir. Hastalık bulaşmasından korunmak için balmumu kaplı bir manto giyiyor ve gaga şeklinde ilkel bir tür gaz maskesi takıyorlardı.

 

HIRSIZLAR

Rönesans dönemi hırsızları genellikle ilk tehlike sinyalinde ortadan kaybolup muhafızların kendilerini takip etmesini imkansız hale getirebilen gezginlerdi.

Rönesans İtalyasında kara borsa faaliyetleri patlama yaşıyordu. Cinayetler gibi, hırsızlık olayları da büyük şehirlerde oldukça yaygındı. Çoğunlukla, gezginler gecenin karanlığında saldırıya uğrar, soyulur, öldürülür, ve yakınlardaki bir nehir ya da su kanalına sürüklenip atılırdı. Bir hırsız öldürmeyip yalnızca çalmakla yetinse bile, yakalandığında verilen ceza gereğinden fazla ağırdı. İşkence oldukça sıradan sayılırdı. Yakalanan hırsızlar bir yerde toplanır ve bazen halkın önünde idam edilirlerdi.

Cezalandırılmaktan korunmak için, hırsızlar kendi aralarında birbirlerine güven bağları oluşturmuşlardı. Her hırsız diğerlerine en kirli sırlarını bile anlatmak zorundaydı ki bu da her hırsız arkadaşlarının hayatını neredeyse elleri arasında tutuyor demekti.

 

HIZLI SEYAHAT İSTASYONU

REBECCA84: Vapura binmek için para ödemelisin.

Venedik bir lagünün çevrelediği birçok adacıktan oluşmaktadır. Bu da bunlar arasında seyahat edecek yolcuların traghetti (sal) kullanmasını gerektirmektedir. Traghettilerin şehirde bir yerden bir yere insanları taşıyan küçüklerden, ana kara ile şehir arasında yolcu taşıyan büyüklere kadar birçok boyda olanları vardır.

Traghetto iskeleleri, karlı bir ayrıcalık olan iskelelerde çalışmaya yalnızca en bağlı üyelerin alınması için birçok yasa çıkarıp uygulayan loncalar tarafından yönetilirdi.

Her iskele kendi kurallarına sahipti, ki bu kurallar yalnızca 40 yaşından büyüklerin buralarda çalışmasına izin verenlerden, sal başına sadece 10 yolcu taşınmasına izin verenlere kadar değişiklik gösteriyordu.

 

KARAVAN SEYAHATİ

Rönesans döneminde seyahat etmek bugünkü gibi iğrenç bir çile değildi. Bunun yerine, oldukça korkutucuydu. Kırsal bölgeler eşkıyalarla doluydu, bu yüzden de bir çok yolcu karavan adı verilen silahlı gruplar halinde yola çıkmayı tercih ediyordu. Evhamlı yolcular genellikle değerli eşyalarını ve altınlarını ayakkabılarının tabanına ya da ceket astarlarının içine dikiyorlardı.

Vetturini adı verilen rehberler bazen karavanların rotalarını belirlemek ve yol üstünde kalacakları otellerde yer ayırtılması için tutulurdu ama bunlar çoğunlukla eşkıyalarla ortak çalışıyor olurlardı, tıpkı şimdiki seyahat acenteleri gibi.

 

KARNAVAL OYUNCULARI

Dünyaca ünlü Venedik Karnavalı 1296 yılında, Paskalya perhizinden bir önceki gün genel bir tatil olarak başladı. Kısa süre sonra karnaval zamanı maskeli baloların, partilerin, tiyatral gösterilerin, geçitlerin, sokak danslarının, yumurta fırlatma yarışmalarının, flörtlerin ve genel komikliklerin, yani bilirsin, kalabalığı eğlendirmek için ortalık yerde hayvan öldürmeler ve tepeden nehre doğru varillerin içinde domuz yuvarlamalar gibi eğlencelerin zamanı olmuştu.

Neticede, Karnaval reality şovlarının atalarından biriydi.

 

KURTİZANLAR

Fahişelik, tek seçenekleri aileleriyle evde oturmak ya da bir manastırda kalmak olan Rönesans kadınları arasındaki en popüler mesleklerden biriydi. İtalyan toplumu fahişeliği destekliyordu, ve bir çok genelevin işleyişi hükumet tarafından düzenleniyordu. 15. yüzyılın sonunda, bazı şehirler fahişeliğe karşı kanunlar çıkarmaya ve fahişeleri, saygın halktan ayırt edilebilmeleri için belli giysiler giymeye zorladılar.

 

PARALI ASKERLER

Paralı askerler Rönesans İtalyası’nda çoğunlukla hareketliydi, bir sözleşmeden diğerine geçerlerdi. Condottieri adı verilen ve genellikle şehirler tarafından kiralanan profesyonel yüzbaşılar, belli bir zaman dilimi için asker toplardı. İtalya’da hizmet veren kiralık askerlerin birçoğu İtalyan bile değildi, Almanya, İsviçre ve Macaristan gibi ülkelerden gelirlerdi.

Devamlı olarak sürdürdükleri İtalya üzerinde hakimiyet kurma mücadelesindeki İtalya şehir devletleri İtalyan komşularına savaş açmak için kiralık askerler toplar, birçoğu onur kavramına sahip olmayan askerler de saldırdıkları şehirlerde çoğunlukla serbestçe tecavüz eder ve yağmalarlardı.

Kendilerini finanse eden devletin parası bittiğinde, askerler dağılır, çoğunlukla da kısa bir süre önce savunmak için savaştıkları şehri yıkmak üzere kiralanırlardı.

Bazı kiralık askerler onurluydu, inandıkları bir amaç uğruna savaşırlardı ancak bunların sayısı çok azdı ve olanlar da birbirlerinden uzaktı. Yine de, bulunmuş oldukları yerlerde, peşlerinden koşulan kişilerdi.

 

SANAT TÜCCARLARI

Rönesans ressamlarının dükkanları genellikle küçük olurdu ve ressamlar çoğunlukla evler veya kiliseler için dini dekorasyonlarla uğraşırdı. Ressamlar bugünkü gibi hayalperest insanlar olarak görülmez, aksine marangozlar ve demirciler gibi zanaatkar olarak görülürlerdi. Resmin üretimi genellikle ortaklaşa olurdu.

Komisyonları alan ve tablonun geneline toplu bir bakış atan dükkanın sahibi genelde efendi olurdu. Efendi genelde bir iş adamı olarak görülür ve genellikle o zaman hangi dini tablo revaçtaysa bunun kopyalarını üreterek kar etmesi beklenirdi.

 

TELLALLAR

Rönesans İtalyası halkının birçoğu okuma bilmediğinden ilanlar, yerel kanunlar, haberler, pazar kurulacak günler ve reklamlar tellallar tarafından duyuruluyordu. Vergi artışları gibi tatsız haberlerin arkasından mutsuzluğun aşırı bir şekilde dışa vurumu gibi durumlara karşı tellalları halktan korumak için özel kanunlar çıkartılmıştı.

 

TERZİLER

Rönesans tüccarları arasında terziler orta sınıfa dahillerdi ve zenginleri son modaya göre giydirmeleri karşılığında iyi para alıyorlardı. Bazıları zengin müşterileri ile yaptıkları iş yönünden yakınlıklarına ve uzun süreli bağ oluşturmalarına bağlı olarak müşterileri kadar zenginleşebiliyordu.

 

KİŞİLER

 

ALVISE DA VILANDINO

Doğum Tarihi: 1441.

Meslek: Hamal.

Venedik’in yerlilerinden olan Alvise, Venedik’in üstünlüğüne ikna olarak denizciliğe başlamadan önce birkaç yıl boyunca hamal olarak çalıştı. 1500 yılında, Türkler’e karşı Modon kalesinin savunmasında görevlendirildi.

Çok fazla içtiği bir gecenin ertesinde, Alvise Türk top atışlarının şehri dövmesiyle uyandı. İskelede panik halinde koşarken ayağı takıldı, başını yere vurdu ve bayıldı.

Venedik’in savaşı kaybettiği kesinleştiğinde, geminin kaptanı tarafından görevi ihmal etmekle suçlandı ve donanma kayıtlarından silindi.

 

ANNETTA

Zw-annetta

Doğum Tarihi: 1457.

Meslek: Hizmetçi.

Auditore ailesinin yatılı hizmetçisi Annetta alt sınıftan gelen Rönesans kadınlarının kabul edilebileceği az sayıda işten birine sahipti. Zengin aileler çok nadir bir ya da ikiden fazla hizmetçi alırlardı. Birçoğu genç, bazıları henüz çocuk olurdu. Birçoğu efendilerinin ayakta durmalarına yardım edecekleri zamana kadar çalışmayı umardı fakat genellikle işlerini çabuk kaybederlerdi.

Sonuçta, Annetta’nın hayatı hakkında çok az bilgi var. Tarihte bir iz bırakmadan göçüp gitmiştir.

 

ANTONIO

Zw-antonio

Doğum Tarihi: 1443.

Meslek: Gilda dei Ladri di Venezia (Venedik Hırsızlar Loncası) lideri.

Antonio Venedik toplumunun en alt tabakasında doğmuştu. Kayıtlara göre babası ayakkabı tamircisi, annesi ise Bellini ailesinin yanında yatılı hizmetçiydi.

Babasının yanındaki çıraklığından arta kalan vakitlerde kendi kendine okuma yazmayı öğrenen Antonio, Padua Üniversitesi’ne başvurmuş ama düşük sosyal sınıfı yüzünden reddedilmişti. Bazı İtalyan arşivlerinde bulunan dokümanlarda Antonio’nun İtalya’daki birçok okula daha başvurduğunu ama hepsinden de red yanıtı aldığı yazılıdır. 1465 yılı civarında, kayıtlardan kaybolur ve tekrar kayıtlara geçmesi dört yıl sonra, Padoa Üniversitesi rektörüne ait önemli bir villada gerçekleşen bir soygunla olan bağlantısıyla olur.

Şehir muhafızları tarafından kaydedilen bir ifadede, gizemli bir şekilde hapisten kaçmadan önce Antonio şöyle demişti: “Venedik toplumunda bir meziyet sahibi olmak için çok çalışmak yeterli değildir. Bir kişi daha fazlasını istiyorsa, gidip kendisi almalıdır!”

 

AGOSTINO BARBARIGO

Zw-agostinobarbarigo

Doğum Tarihi: 1420.

Meslek: Venedik Docu.

1486 yılından 1501’deki ölümüne kadar Doc olan Agostino Barbarigo, Fransa Kralı VIII. Charles’ı İtalya’dan sürmek için bir koalisyon oluşturulmasına yardım etti, bu işlem sırasında İtalya toprakları da genişledi.

Ancak, görünüşe göre Venetik docları bir bölge kaybetmeden diğerini ele geçiremiyorlardı. 1499’da Venedik, Osmanlı ile savaşa girdi, felaketle sonuçlanan Zonchio deniz savaşının sonunda Venedik donanması yok edilmişti. Bu kaybın avantajını kullanan Türkler Şark’a giden yoldaki tüm duraklar olan Lepanto, Modone ve Corone bölgelerini ele geçirdiler.

Agostino, Venedik’i hayal kırıklığına uğratmaktan öldü. Üstelik, ölümünden sonra Yüce Konsey’in Engizisyoncular’ı tarafından hediye olarak şarap şişeleri kabul etmek ve bunları “zindan merdiveninin altında” vergisiz olarak satmakla suçlandı.

İşte gerçek lider diye buna denir: Eğer topraklarını elinde tutamıyorsan en azından tutsaklarını mutlu et!

 

BARTOLOMEO D’ALVIANO

Zw-bartolomeodalviano

Doğum Tarihi: 1455.

Meslek: Condottiero.

İtalya’nın merkezindeki Alviano kasabasında doğan Bartolomeo zeki ve yetenekli bir asker olarak büyüdü. Venedik’te geçirdiği birkaç yıldan sonra Orsini bölgesini ele geçirmeye çalışan Papa VI. Alexander’a (Rodrigo Borgia) karşı, 1496 yılında Orsini ailesine katıldı.

Papa’nın adamları daha üstün durumdaydı, Bartolomeo’nun kaynaklarını üç kaleye kadar gerilettiler ama o dayanmaya devam etti. Zafer kokusu alan Cesare Borgia, Papa’nın oğlu, Bartolomeo’nun kaynaklarını kesti. Sonra, her şey bitmiş gibi görünürken, Carlo Orsini tepenin gerisinden yetişip Bartolomeo’ya katıldı ve Papa’nın adamlarını yendi ve hatta Cesare’yi yüzünden yaraladı.

1503 yılında, Bartolomeo İspanya Kralı II. Ferdinand tarafından İspanya ordusuna Fransızları yenmek ve Napoli Krallığı’nı ele geçirmek üzere kiralandı. Ertesi yıl Bartolomeo Kutsal Roma İmparatoru I. Maximilian’ı yenerek Trieste ve Gorizia’yı ele geçirdi. Bundan etkilenen Venedik onu Yönetici General rütbesine getirdi.

Bartolomeo için her şey günlük güneşlikti, ta ki felaketle sonuçlanan 1509’daki Agnadello Savaşı’na kadar; Bartolomeo çarpışmaktan kaçınma emrine uymamış ve Fransız ordusuna direkt saldırmıştı.

Savaş kaybedildi, Bartolomeo Fransızlar tarafından yaralandı ve esir edildi ve Venedik “fethetmesi sekiz yüz yıllık çabaya mal olan” Lombardi bölgesini kaybetti.

Öfkelenen Venedik, Bartolomeo’nun, Fransız komutanının “paha biçilemez bir Venedik eserini” çaldığı ve kendisinin onu kurtarmaya çalıştığı iddialarına rağmen ona yardım etmeyi reddetti.

Bartolomeo 1513 yılına kadar Fransız zindanlarında tutsaktı. Ama Fransızlar, hepimizin bildiği gibi, çok bağışlayıcıdırlar. Hapisten onlar için savaşması karşılığında salıverildi ve Bartolomeo yalnızca 300 adamla 1515 yılında İsviçreliler’i yenmeyi başardı.

10 yıl daha sonra, eskiden sahip olduğu Venedik Ordusu Generali şanını geri kazandığında, Brescia’yı kuşattığı sırada öldü.

Venedik, cesedini büyük bir seremoniyle karşıladı ve onu Santo Stefano kilisesine gömdü.

 

BIANCA RIARIO

Zw-biancariario

Doğum Tarihi: 1478.

Meslek: Soylu.

Bazı insanlar rüya gibi bir hayat yaşar. Bianca Riario… Onlardan biri değildi. 1484’te, 6 yaşındayken ailesinin Roma’daki konağının yağmalanmasına şahit oldu ve çılgın savaşçı annesi tarafından Castel Sant’Angelo kuşatmasına götürüldü.

Sonrasında, ailesi tarafından sürüklendiği Forlì’de, çok daha korkutucu sürprizler onu bekliyordu.  Bianca’nın 10. yaşgününden kısa bir süre sonra, babası Girolamo bıçaklanarak öldürüldü ve çıplak cesedi şehir meydanının orta yerine atıldı. Sonra ailesinin konağı TEKRAR yağmalandı ve Bianca, Orsi Kardeşler tarafından kaçırıldı.

Bianca, Orsiler’in elinden kaçtı ve annesine geri döndü (bu kaçışın nasıl gerçekleştiği bilinmiyor). Sonra 16 yaşındayken, annesinin yeni kocası Giacomo Feo ile bir avcılık sergisindeyken, Giacomo’nun vahşice tuzağa düşürülmesi ve suikaste uğramasına şahit oldu. 1500 yılında, Bianca’nın annesi Cesare Borgia tarafından tutsak edildi ve görünüşe göre Rodrigo Borgia ve Cesare tarafından tecavüze uğradı.

Cesare daha sonra, 1502 yılında, Bianca’nın kocası III. Astorre Manfredi’yi öldürdü. Bianca tekrar evlendi, ve bu sefer, I. Troilo de’ Rossi 1502 yılında ölünce, bilgece bir seçimle hayattan pes etmeye karar verdi ve 1522 yılı civarında mezara girdi.

 

CATERINA SFORZA

Zw-caterinasforza

Doğum Tarihi: 1463.

Meslek: Forlì Kontesi, Soylu.

Evlilik vasıtasıyla kontes olan Caterina’nın Forlì’ye ulaşmasından çok önce bile adı çıkmıştı. Milano Sarayı’nda büyüyen Caterina, Dük olan babası tarafından savaş sanatlarında eğitim görürken, bir yandan da klasik eğitimini sürdürdü. Sarayda, Caterina’nın ayrıca simya ve avcılık alanlarında da tutkusu ortaya çıkmıştı.

1473’te 10 yaşındayken, Caterina Papa’nın yeğeni Girolamo Riario ile nişanlandı. Evliliklerini Caterina 14 yaşına geldiğinde tamamladılar. <br><br>Roma’ya gittiğinde, saraydaki en cana yakın asilzadelerdn biri olarak duyuldu, buna karşılık kocası en merhametsizlerinden biri olmasıyla ünlenmişti. Papa’nın kardeşinin erken ölümüyle, Girolamo Imola ve Forlì Lordu unvanlarını alarak daha da güçlenmişti.

Papa öldüğünde, yağmacılar Roma’yı yağmaladılar ve Caterina’nın konağını yıktılar. Korkmayan Caterina, 7 aylık hamile olmasına rağmen at üstünde Castel Sant’Angelo’ya vardı ve toplar ve askerler ile Vatikan’ı savundu.

1484’te ailesiyle birlikte Forlì’ye yerleşti. Kocasına karşı kin besleyen biri tarafından para almış olan Orsi Kardeşler 1488’de Girolamo’yu öldürdüler. Sonuçta, Caterina Forlì ve Imola’nın yöneticisi oldu.

Hiç zaman kaybetmeden komşu yönetimlerin dostluğunu kazandı, vergi sistemini düzenledi ve askerleri bizzat eğitti. Barışı savunuyor olsa da, etrafındakiler zarar gördüğünde ceza olarak düşmanlarının karılarını ve çocuklarını öldürterek şiddetli bir intikam alırdı. Forlì Papa’nın oğlu Cesare Borgia’nın saldırısı altındayken, Papa’ya veba yaralarına sürdüğü bir mektup yollamıştı.

Sonuçta, 1499 yılında Cesare Borgia Forlì ve Caterina’yı mağlup etti. Caterina esir alındı ve Roma’ya, onu bir yıl esir tutan ve oğluyla birlikte tecavüz ettiği söylenen Rodrigo Borgia’ya gönderildi. Vatikan’dan salıverildiğinde, saçları beyazlamış haldeydi. Floransa’ya sürgün edilen Caterina 1509 yılında zatürreden öldü.

 

CLAUDIA AUDITORE

Zw-claudiaauditore

Doğum Tarihi: 1461.

Meslek: Öğrenci, Soylu.

Giovanni ve Maria Auditore’nin üçüncü çocukları ve ailedeki ilk kız çocuk olan Claudia, oldukça şımarık bir velet olmuş gibi görünüyor. Görünüşe göre tüm potansiyel taliplerini korkutup kaçırdıktan sonra ailesi Caludia’nın başlık parasını 1000 florin artırmak zorunda kalmıştı.

Okuluna ait bir raporda, bir keresinde erkek arkadaşına baktığı için bir kıza saldırdığı ve…Kızın bilincini kaybettiği yazıyordu.

Pozitif tarafından bakarsak, o Ezio’nun kız kardeşiydi yani güvende.

 

CRISTINA VESPUCCI

Zw-cristinavespucci

Doğum Tarihi: 1459.

Meslek: Öğrenci, Soylu.

Cristina Vespucci tanınmış bir Floransalı güzel ve aralarında kendisini birkaç tablosunda model olarak kullanan Botticelli de olan bir çok sanatçının favorisi idi. Babasının muhafızları tarafından tutulan kayıtlar Ezio’nun onu sıkça ziyaret ettiğini ve muhafızları onu evin yakınına girerken asla yakalayamadıklarından, Ezio’nun “inanılmaz derecede maharetli” olduğunu söylerler.

Görünüşünün yanında, Cristina bir şekilde oldukça ünlü bir kıtanın ismine sahip olan kuzeninin kariyerinde bir sıçrama yapmasını sağlamışa benziyor. Cristina ve diğer tanınmış konukların dışında, Lorenzo de’ Medici’nin de katılmış olduğu bir akşam yemeğinde, Cristina Lorenzo ve Manfredo Soderini ile kuzeninin denizcilik alanındaki zekasını konuşmuş olmakla ünlenmiştir.

Eh, görünüşe bakılırsa, Lorenzo’yu etkilemek için onun önemini biraz abartmış ve Lorenzo, onun güzelliğiyle büyülenmiş olarak kuzenini kiralamaya ikna olmuş. Cristina’nın “Amerigo’yu dene. Bahse varım birkaç yıl sonra gemi şirketine onun adını vereceksin” diye şaka yaptığı söylenir.

Yüzyılın en hafif kalmış sözü.

 

EZIO AUDITORE

Zw-ezioauditore

Doğum Tarihi: 1459.

Meslek: Öğrenci, Soylu.

1474 yılına ait bir günlükte, büyük Floransalı tarihçi ve Ezio’nun annesi Maria Auditore, oğlunu şöyle tanımlıyordu: “Hırslı, inatçı ve geveze ancak öyle tutkulu ki onu bir şeyden caydırmak imkansız”. Birçok soylu aristokrat tarafından şehir muhafızlarına yapılan şikayetlere bakılırsa ayrıca bir çapkındı.

Büyük banker Giovanni Tornabuoni tarafından eğitilen Ezio’nun okul kayıtları, isminin korkunç bir suça karıştığı 17 yaşı civarında kesilir.

Kayıtlardan bunun ne olduğunu çıkarmak imkansızdır, çok sınırlı bir kayıt vardır ancak bunun ardından Ezio tarihten tamamen silinir sanki hiç var olmamış gibidir.

 

FEDERICO AUDITORE

Zw-federicoauditore

Doğum Tarihi: 1456.

Meslek: Öğrenci, Soylu.

Ezio’nun abisi ve Auditore çocuklarının en büyüğü olan Federico, 19 yaşında Medici bankasına memur olarak girdi. Ancak, banka kayıtları onun çalışmaktan çok etrafta aylaklık ettiğini göstermektedir.

Bir madde detaya girer. 17 Eylül 1475’te, bir çanta altın florin kaybolur: “Bankayı saran panikten sonra en büyük Auditore, Francesco Sassetti’ye yaklaştı ve sırıtarak çatıya gizlenmiş olan çantanın yerini gösterdi! Eğer Giovanni Auditore’nin oğlu olmasaydı, Lorenzo de’ Medici ile konuşur ve onu boynunu vurdururdum!”

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Federico 20. doğum gününden kısa bir süre sonra bankanın maaş bordrolarından çıkarılmıştı.

 

GIOVANNI AUDITORE

Zw-giovanniauditore

Doğum Tarihi: 1436.

Meslek: Banker, Danışman, Soylu.

Giovanni Auditore 15. yüzyıl Floransa bankacılığının en önemli figürlerinden biriydi. İtalya’nın dört bir yanındaki Medici banka dallarını denetleyen kişi olarak, Lorenzo hükumetle meşgulken Medici makinesinin çalışmaya devam etmesini o sağladı. Lyon bankasındaki problemlerin ilk farkına varan ve dalı kurtaran Francesco Sassetti’yi durumdan haberdar eden de, etki alanını uluslararası operasyonlara kadar genişleten de Giovanni idi.

Böylesine büyük bir yetenek Il Magnifico tarafından cömertçe ödüllendirilmişti. Giovanni, Lorenzo de’ Medici ile çok yakın bir arkadaşlık kurmuş, onun en yakın danışmanlarından biri olmuştu. 1471 yılında Papa’nın Medici bankasına desteğini sürdürmesi için yürütülen başarılı görüşmeleri Giovanni halletmişti.

Rahatlayan ve minnet duyan Lorenzo, ödül olarak Giovanni’nin konağının parasını ödemişti.

 

GIULIANO DE’MEDICI

Zw-giulianodemedici
Doğum Tarihi: 1453.

Meslek: Soylu.

Kardeşi Lorenzo’nun devlet adamlığına karşılık zampara olan Giuliano de’ Medici en çok atlı mızrak turnuvaları, düzgün fiziği ve gayrimeşru çocuğu ile bilinir.

Guiliano Pazzi Komplosu’nda öldürüldüğünde, oğlu Giulio iki insan arasında, ailelerinin kimseye bir şey söylemeden evlenmelerinde anlaşması anlamına gelen özel bir evlilik türüne izin veren Kilise yasası sayesinde meşru duruma gelmişti. Katoliklere dikkat et – metreslerin düşündüğünden çok daha güçlü olabilir.

Meşru bir Medici mensubu olduktan sonra, bir tüccar kızının oğlu olan bu çocuk sonunda Papa VII. Clement oldu.

Şunu iyi izle: VII. Clement, 1527 yılındaki Roma Yağması sırasında Papa idi, bu yağma gerçekleşirken Castel Sant’Angelo’ya hapsedildi. Kendisini tutuklayanların elinden bir… Tüccar kılığında kaçtı.

Bir tüccar kızının oğlu sefil geçmişinden kaçıp Papa oluyor ve sonunda bir kez daha tüccar oluyor. Ah, ne ironi ama.

 

LA VOLPE

Zw-lavolpe

Doğum Tarihi: ?

Meslek: Hırsız.

La Volpe (Tilki) hakkında tarih kitaplarında neredeyse hiçbir iz yoktur. İsmi açıkça bir takma isimdir ama kimin takma ismi olduğu bilinmez. Elde olan çok sınırlı veriler de neredeyse efsanevidir.

La Volpe’nin Papa’nın aracını soyduğu ve ne muhafızlarından herhangi birinin, ne de aracın içinde oturmakta olan Papa’nın bunu fark ettiği söylenir. 1467’de bir gece, Palazzo della Signoria, Palazzo Medici ve Santa Croce’nin çatılarında, aynı anda görülmüştür. Bazıları onun ölümsüz olduğunu, asla yaşlanmadığını iddia eder, bazıları da menekşe rengi gözlerinin binaların içini görebildiğini, içindekileri inceleyebildiğini söyler.

 

LEONARDO DA VINCI

Zw-leonardodavinci
Doğum Tarihi: 1452.

Meslek: Ressam, Mucit, Tasarımcı, Mimar, Bili madamı, Mühendis.

Bir noter memuru ve köylü bir kadının gayrimeşru çocuğu olarak dünyaya gelen Leonardo da Vinci Toskana’da büyüdü. Bir gün yıldızı parlayan olan birçok kişi gibi, onun da soyadı yoktu, Vinci doğduğu kasabanın ismiydi.

14 yaşındayken Floransalı bir ressam olan Verrocchio’nun yanında çıraklığa başladı. Ondan kimya, teknik çizim, resim, heykeltıraşlık ve modelleme öğrendi. 20 yaşına geldiğinde, Leonardo kendi atölyesini açtı ve sonra İtalya’da seyahat ederek, muazzam başyapıtlarından ikisini tamamladı; 1498’de “Son Akşam Yemeği” ve 1503 ile 1507 arasında “Mona Lisa”.

Seyahatleri boyunca, Leonardo bastırılamaz merakıyla sürekli araştırma yaptı ve gözlemlerini ters yazı ile defterlerine kaydetti. Diğer birçok tasarımının yanında helikopter, tank, güneş enerjisi ve bir hesap makinesi tasarımları da yaptı. Aynı zamanda bir mühendisti, garnizonlar, toplar ve hareket ettirilebilen barikatlar tasarladı.

Oldukça kabarık bir liste oluşturan epik başarılarına rağmen, Leonardo kronik erteleme huyu yüzünden işverenleri tarafından sürekli kovuldu. Parçalar tahmin ettiğinden de uzun yıllar alıyordu ve bir çoğu asla bitirilmedi bile.

Leonardo ayrıca oldukça çalkantılı bir aşk hayatına da sahipti. 1746’da oğlancılıkla suçlanan Leonardo büyük ihtimalle homoseksüeldi. Asistanı Salai, hırsızlık ve elbiselere çok fazla para harcamakla suçlanmıştı ama muhtemelen aynı zamanda Leonardo’nun sevgilisiydi de. Leonardo, ünlü tablosu “Aziz Vaftizci Yahya” da dahil olmak üzere Salai’nin birçok resmini yaptı ve 1519’da öldüğünde “Mona Lisa”yı ona bıraktı.

 

LORENZO DE’MEDICI

Zw-lorenzodemedici
Doğum Tarihi: 1449.

Meslek: Floransa’nın Yöneticisi.

Halka pek az meşru güç verirken aynı zamanda Floransa Cumhuriyeti hayalini de canlı tutan Lorenzo de’ Medici, Rönesans Floransa’sını şehrin Altın Çağı boyunca ustaca yönetti.

Lorenzo’nun büyükbabası Cosimo, Avrupa’daki en güçlü finansal yapılardan biri olan Medici Bankası’nı kurmuş ve bu sırada inanılmaz bir zenginliğe ulaşmıştı.

Cosimo’nun torunlarının en zekisi addedilen Lorenzo, henüz küçük bir çocukken diplomatik görevlere gönderilmeye başlanmıştı. Babası beceriksiz ve hastalıklı bir adam olsa da, annesi bir şairdi. Lorenzo’yu zamanın en seçkin şairleriyle tanıştırmış, içinde sanat ve kültür sevgisi yeşertmişti.

1469 yılında, henüz yirmi yaşındayken, Lorenzo Medici ailesinin lideri konumuna yükseldi ve stratejik evlilikler, tehditler, rüşvet ve şehir konseyindeki arkadaşları aracılığıyla Floransa hükumetinin kontrolünü ele geçirdi. Ancak kuklacısı olan Lorenzo ile Floransa refaha ermişti. İtalya’nın savaş halindeki şehirleri arasında barış anlaşmaları yapılmış, Botticelli ve Michelangelo eserleri gibi Rönesans sanatının başyapıtlarından bazıları onun hamiliğinde ortaya konmuştu.

Bunların yanında, Lorenzo aile bankasını yönetmektense şiir yazmaktan ve ülkeyi perde arkasından yönetmekten daha fazla zevk alıyordu. Hayatı boyunca, bankanın bazı dalları battı ve Medici varlıkları atlı mızrak turnuvaları gibi havailiklerle harcandı.

Lorenzo 1492’de öldü. Neredeyse beş parasız olarak, zengin hayat tarzına karşı popüler olan tepkiye ve çılgın keşiş Savonarola’nın gücünün yükselişine karşı koyamadı.

 

MARIA AUDITORE

Zw-mariaauditore
Doğum Tarihi: 1432.

Meslek: Yazar, Soylu.

“Etrafımı çevreleyen bu duvarlardan yoruldum ve bu güvenlikten sıkılıyorum. Şimdi, bir karar verme zamanı: Dışarı çıkacak ve hayatımda gerçekte ne olabileceğini göreceğim.”

Maria bu satırları 16 yaşında, Giovanni Auditore ile tanışmasından bir hafta önce yazmıştı.

Güçlü banker aile Mozzi ailesine mensup olan Maria, birçok önemli bilgin tarafından çevrilen ve şu anda Floransa’daki Uffizi Galeri’sinde sergilenen çok-sesli günlüğüne göre, zamanının en ünlü tarih kaynaklarından biriydi.

Ailesinden gelen parayla, Maria aile konağının avlusunda, daha sonra sanatsal bir toplanma yerine dönüşen bir fırın açmıştı. “İnancının sağlamlığı beni yerime çivileyen, ondan başka bir yere bakamadığım bir adam” dediği kişiyle burada tanışmıştı. Bu kişi Giovanni Auditore idi.

Maria ve Giovanni 1450 yılında evlendiler. Maria’nın günlük kayıtları sonraki birkaç on yıl boyunca devam eder, bunlarda bazı yeni yetişen sanatçılar üzerindeki himayesi ve bir anne olarak davranışlarını açıklar. ta ki iyice çoğalan tarihçilerden duyduğu umutsuzluk nedeniyle yazmayı ansızın bırakana kadar.

 

MARIO AUDITORE

Zw-marioauditore
Doğum Tarihi: 1434.

Meslek: Condottiero, Soylu.

Toskana kırsal bölgelerinde devriye gezen bir kaç condottieriden biri olan Mario Auditore, Anghiari Savaşı’nda yolda Milano kuvvetlerinin sürpriz bir biçimde gelişini gösteren toz bulutlarının oluştuğunu Micheletto Attendolo’ya haber vererek önemli bir rol Oynamıştı. Mario sayesinde, Milanolular’ın saldırısı önlendi ve savaşı Floransalılar kazandı.

Mario, Anghiari’de Floransa tarafında olmasına rağmen, kariyerinin büyük çoğunluğunda Toskana bölgesinin hakimiyetini ele geçirmek isteyen Floransa’nın planlarını bozarak, evi Monteriggioni’nin çıkarlarını savundu.

Mario’nun küçük kardeşi Giovanni bankacılık alanında bir kariyer için 1454 yılında Floransa’ya gittiğinde, Mario, daha sonra Giovanni’ye gönderdiği bir mektupta “hesap kağıtlarını doldurmaktansa bir erkek gibi savaşmayı tercih ettiğini” söyleyerek ailesinin Monteriggioni’deki konağına kalmıştır.

 

NICCOLÒ MACHIAVELLI

Zw-niccolomachiavelli

Doğum Tarihi: 1469.

Meslek: Filozof, Yazar, Politikacı.

“Silahsız peygamberler daima yok edilmiş, buna karşın silahlı peygamberler ise hep başarılı olmuştur”.

Bu alaycı sözler Rönesans’ın en büyük beyinlerinden biri olan Niccolò Machiavelli tarafından yazılmıştır. Realist felsefenin öncüsü sayılan Machiavelli, tüm insanların kötücül olduğuna ve eğer fırsat bulurlarsa bu doğaları gereğince davranacaklarına inanıyordu.

Floransalı bir avukatın üçüncü oğlu olan Machiavelli babasından gramer, retorik ve Latince dersleri aldı. 1494 yılında, katip ve elçi olarak devlet hizmetine girdi. Floransa diplomatik konseyinin bir üyesi olarak, 1499 ve 1512 yılları arasında Fransa, İspanya ve Roma saraylarına gönderildi.

1503’ten 1506’ya kadar, Floransa askeri kuvvetleri ve şehrin savunmasının başına getirildi. Floransa’nın, tarafsız paralı askerlere karşı süregelen başarısını devam ettirmesinde çıkarı bulunan kişileri orduya aldı. Bu stratejisi 1509 yılında, Floransa Pisa’yı yendiğinde işe yaramış gibi görünüyordu.

Machiavelli, Medici ailesi yönetimden uzaklaştırıldığında Floransa hükumetinde kalmaya devam etti ama, Mediciler döndüğünde, onu tutukladılar ve işkence ettiler. Onlara karşı komploya karışmakla suçlanıyordu.

Yanlış bir hareketini bulamayan Medici, Machiavelli’yi sürgüne gönderdi. Emekli olup, “Prens”, “Titus Livius’un İlk On Yılı Üzerine Söylev” ve “Floransa’da Komplolar ve Karşı-komplolar Tarihi” adlı ünlü yapıtlarını yazmak üzere Santa Andrea’daki konağına çekildi.

Machiavelli 1527 yılında öldü. Nerede gömülü olduğu bilinmemektedir.

 

OTTAVIANO RIARIO

Zw-ottavianoriario

Doğum Tarihi: 1479.

Meslek: Kont, Soylu.

Ottaviano, Floransa Cumhuriyeti’ndeki görevine 19 yaşındayken, Floransa’yla sıcak ilişkiler geliştirmek isteyen annesi Caterina Sforza’nın isteğiyle, condottiero olarak başladı. Forlì’den 100 adama kumandanlık etti ama bir yıl sonra Floransa parasını ödeyemeyince sözleşmesini iptal etti.

Ottavio’yu obez, beyinsiz ve ana kuzusu olarak tarif eden kayıtlara rağmen, Papa VI. Alexander (Rodrigo Borgia) kızı Lucrezia’yı Ottaviano ile evlendirmek istemiştir. Neden? Çünkü Rodrigo, damadı Forlì ve Imola bölgelerini ele geçirmesinde kilit rol oynadığı sürece, bu özelliklerin bir damatta tolere edebileceği özellikler olduğuna karar vermişti. Ayrıca, peygamber devesi kılıklı kızı Lucrezia, asla bir adamla uzun süre evli kalamamıştı. Kocaları ya iktidarsızlık yemini imzalamak zorunda kalmış, ya da ortadan kayboluvermişlerdi. Bilgece bir hareketle Caterina bu evliliğe karşı çıktı, bu Papa’yı öfkelendirmiş ve oğlu Cesare’yi Forlì’ye saldırtmıştır.

Caterina, Cesare tarafından yenilgiye uğratılıp Floransa’daki sürgününe gittiğinde onun rehberliği ile oğlu Ottaviano, yeni Papa II. Julius’u Imola ve Forlì’nin yönetimini kendisine geri vermesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak bunun yerine Ottaviano sonunda Julius’a  Riario iddiasını satmak durumunda kaldı.

 

PAOLA

Zw-paola

Doğum Tarihi: 1438.

Meslek: La Rosa Colta’da Mama.

Tarih kitaplarında Paola hakkında pek bir bilgi yoktur ama Floransa arşivlerinde 8 yaşındayken ebeveynleri denizde öldürüldüğünde yetim kaldığı yazılıdır. Bir manastıra katılmakla fahişelik arasında kalan Paola, sokaklarda geçecek bir hayatı seçer.

16 yaşındayken kayıtlardan yok olur, 20 yaşında bir muhafızı öldürmek suçundan tutuklanana kadar. iİginç bir not olarak, mahkemede Paola’yı Giovanni Auditore savunmuş ve nefsi müdafaa ile affedilmesini sağlamıştır.

Hapisten kurtulan Paola kendi genelevini açmak ve sokaklardaki birçok talihsiz kadını kurtarmak için çalışmaya başlar.

 

PEDER O’CALLAHAN

Brother O’Callahan

Doğum Tarihi: 1452.

Meslek: Keşiş.

Düzlüğün ötesinde doğan (İrlanda’da İngiliz kontrolündeki alanın dışı yaban olarak bilinirdi, “düzlüğün ötesi” tanımı buradan gelir) Darby O’Callahan, ergenlik dönemini avlanarak ve İngiliz yerleşkelerine baskınlar yaparak geçirdi. Kayıtlarında bu dönemi “hayatımda karanlık bir nokta ama dürüst olmak gerekirse eğleniyordum” olarak tarif ediyordu.

O’Callahan’ın ıskoç babası bir Katolik’le evlenince her şey değişti. “Beni tarlalarda çalışmaya zorladı. Artık baskınlar, kızlar yoktu. Dünyadaki Cehennem gibiydi” diye yazar 1462 tarihli bir kaydında. Babasından kaçmak için, O’Callahan bir keşiş olmaya karar verdi: “Annem keşişlerin çok az iş yaptıklarını ve mevsim tatillerinde muhteşem ziyafetler verdiklerini söylemişti”.

1462’de Abbeylara Manastırı’na girerek Sistersiyen oldu. Ancak sonradan O’Callahan tarikatı fazla sert buldu: “Şafaktan akşam vaktine kadar tarlalarda çalışıyorduk, Abbott Shaw içki içmemize izin vermiyordu ve en kötüsü tüm kızlar rahibeydi. Bu daha hayal edebileceğimden çok daha derin bir Cehennem kuyusuydu.”

Kendisine yakın keşişlerden ufak bir grubu Dominikenlere katılmaya ikna eden Darby İrlanda’dan İtalya’ya doğru yola çıktı: “Bizim yerimize tarlalarda çalışacak çiftçiler kiralayabileceğimiz bir yer. Sonra, vaazlarımızı verirken Tanrı’nın güzelliğini İtalya’nın altın ışığında ve çiftçi karılarının içli yüzlerinde göreceğiz”.

Nihayetinde, O’Callahan “Kasaba halkını içki evlerinde birçok kere dinden çıkarmaya teşebbüs ettiği” gerekçesiyle 1493 yılında Dominiken tarikatından atıldı. Darby kendi kayıtlarında kendisini din değiştirtme konusunda büyük bir başarıya sahip addeder. İnsanlar “Kiliseye gelmeyi reddediyorlardı, bu yüzden beni Tanrı’nın sözlerini onların kabullenici kulaklarına ulaştırmak için içki evlerini tekrar tekrar ziyaret etmek durumunda bırakıyorlardı” şeklinde tanımladığı bir durumda olsalar da.

O’Callahan 1494 yılında Romagna’nın kırsal kesimine taşınarak Aziz Patrik Tarikatı için terk edilmiş bir kilisede bir manastır kurdu ancak insanları dinlerinden döndürmede başarılı olamadı.

1500 yılında, kendisinin “kötü kan” olarak tanımladığı hastalıktan, büyük ihtimalle frengiden dolayı öldü. Cesedi kilisenin arkasındaki küçük mezarlığa gömüldü.

 

PETRUCCIO AUDITORE

Zw-petruccioauditore
Doğum Tarihi: 1463.

Meslek: Öğrenci, Soylu.

Auditore çocuklarının en küçüğü olan Petruccio, doğumundan sonra Giovanni Auditore’nin Lorenzo de’ Medici’ye yazdığı bir mektupta “zayıf bir yapıya sahip” olarak tanımlanıyordu.

Anlaşılan, bu durumu zamanla değişmemişti. Petruccio hastalığı sebebiyle 12 yaşında okuldan alınmış, ve aile hekiminin kayıtlarına göre yatağa bağlanmışı. Bundan sonra bir kayda rastlanmaz, bu yüzden hastalığına yenik düşmüş olması muhtemeldir.

 

POLIZIANO

Zw-poliziano
Doğum Tarihi: 1454.

Meslek: Alim, Şair.

Olağanüstü bir şekilde, Poliziano 10 yaşında Latince ve Yunanca öğrenmiş ve 18 yaşına geldiğinde basılı bir kitabı bulunan bir yazar olmuştu bile. Lorenzo de’ Medici onu çocuklarına özel ders vermesi için kiralamış ve Studio Fiorentino’da bir işe yerleştirmişti.

Maalesef, Poliziano herkesin favori hocası olamamış olsa gerekti. 1494 yılında, muhtemelen eski öğrencisi, Piero de’ Medici tarafından arsenikle zehirlenerek öldürülmüştür.

 

ROSA

Zw-rosa
Doğum Tarihi: 1460.

Meslek: Hırsız.

Kim olduğu belirsiz bir Venedik asilzadesi ve bir fahişenin çocuğu olan Rosa, kendi başına Venedik sokaklarında büyüdü. 1475 yılında, Venedik Hırsızlar Loncası’nın liderini soymaya çalışırken suçüstü yakalandı ama Antonio onu polise şikayet etmek yerine öğrencisi olarak yanına aldı.

Onun eğitimi hakkında bazı notlar tuttu, bu notlarda onun yerden erişilemez görünen pencere kenarlarına sıçrama yeteneğinin “emsalsiz” olduğu yazıyordu.

Sosyal yetenekleri konusunda ise, kelime haznesinin “en hafif tabirle renkli” olduğu söylenebilirdi. Görünüşe göre bir kavgada kendini savunabilecek durumdaydı da. Antonio şöyle yazıyordu: “Onu son öpmeye çalışan hırsızlarımdan biri ağzının bir kısmı sağlam halde kaçtı”.

 

TEODORA

Zw-teodora

Doğum Tarihi: 1450.

Meslek: La Rosa della Virtù Maması.

Teodora Kilise’ye girdiğinde ailesini terketmiş olmasına rağmen, Venedik vergi kayıtları onun Contanto ailesinde büyüdüğünü söylemektedir. Ebeveynlerinin bir kuyumcu dükkanı vardı ve Teodora annesinin yanında tezgahtar olarak çıraklık yapmıştı.

1462’de bir müşteri şöyle yazmıştı: “Bugün Margarita için Contantolar’ın köşedeki dükkanından bir çift elmas küpe aldım. Büyüleyici bir genç hanım paketlemede bana yardım etti. Küpeleri bana uzattığında, parmaklarımız birbirine değdi. Bir an önce dükkanı terk etmek zorunda kaldım. Ah Tanrım, keşke hiç evlenmemiş olsaydım”.

Mahkeme kayıtları Teodora 17 yaşına bastığında, dokunmaktan çok daha fazlasını yapıyor olduğunu gösteriyordu. 26 Kasım 1467’de evli bir adamla zina ederek nişanlandı ve ardından adamın karısı Venedik mahkemelerini alarma geçirdi. Bu tür durumlarda yaygın olduğu üzere, ailesi onu hayatının geri kalanını dua ederek sessizlik içinde geçirmesi için bir rahibe manastırına yolladı.

Teodora 1467 yılında yaptıklarının kefaretini ödemek üzere Santa Maria degli Angeli’ye girdi. Ancak, 1473’te, ön kapıya asılı bir not bırakarak Kilise’den kaçtı. Notta, manastırlardaki hayatın kısır ve dünyevi olduğu, birinin “Tanrı’nın kolları arasına gerçekten girmesinin” ancak “bir başkasının arkadaşlığı ile” olabileceği yazıyordu.

Teodora aynı yıl La Rosa della Virtù’yu açtı. Oldukça sık uğrayan bir müşteri olan şair Pietro Bembo’ya göre, genelev “Katolikliğin yeni bir kolunun kilisesi” idi.

 

HEDEFLER

 

CHECCO VE LUDOVICO ORSI

CHECCO ORSI

Doğum Tarihi: 1458.

Meslek: Soylu, Profesyonel Hırsız.

 

LUDOVICO ORSI

Doğum Tarihi: 1455.

Meslek: Soylu, Profesyonel Hırsız.

 

SILVIO BARBARIGO IL ROSSO

Doğum Tarihi: 1435.

Meslek: Venedik Yüksek Mahkemesi Üyesi, Devlet Engizisyon Üyesi, Soylu.

 

GIROLAMO SAVONAROLA

Doğum Tarihi: 1452.

Meslek: Dominikan Rahibi, Floransa’nın Lideri.

 

MARCO BARBARIGO VE DANTE

MARCO BARBARIGO

Doğum Tarihi: 1413.

Meslek: Soylu, Venedik Docu.

 

DANTE MORO

Doğum Tarihi: 1460.

Meslek: Marco Barbarigo’nun Kişisel Muhafızı.

 

CARLO GRIMALDI

Doğum Tarihi: 1445.

Meslek: Soylu, Onlar Konseyi Üyesi.

EMILIO BARBARIGO

Doğum Tarihi: 1421.

Meslek: Tüccar Loncası Lideri, Soylu

 

FRANCESCO DE’PAZZI

Doğum Tarihi: 1444.

Meslek: Soylu, Banker.

 

PAZZI KOMPLOCULARI

FRANCESCO SALVIATI

Doğum Tarihi: 1443.

Meslek: Pisa Başpiskoposu.

 

JACOPO DE’PAZZI

Doğum Tarihi: 1421.

Meslek: Banker, Soylu.

 

STEFANO DA BAGNONE

Doğum Tarihi: 1418.

Meslek: Rahip, Jacopo de’ Pazzi’nin Danışmanı

 

ANTONIO MAFFEI

Doğum Tarihi: 1450.

Meslek: Rahip.

 

BERNARDO DI BANDINO BARONCELLI

Doğum Tarihi: 1453.

Meslek: Banker.

 

RODRIGO BORGIA

Doğum Tarihi: 1431.

Meslek: İtalyan Tapınakçılarının lideri, Soylu.

 

UBERTO ALBERTI

Doğum Tarihi: 1416.

Meslek: Gonfaloniere di Giustizia, Adalet Yasaları İnfazcısı, Hain.

 

VIERI DE’PAZZI

Doğum Tarihi: 1454.

Meslek: Soylu.