AC3 Veritabanı / Hayvanlar

AV

 

ERKEK SIĞIN

DAVRANIŞ: Erkek Sığınlar ürkek hayvanlardır ve tehditleri algılamada oldukça iyidir. Eğer Erkek Sığın davetsiz bir misafir fark ederse, direnir, uyarır, çok yaklaşırsan da saldırır.

ZAYIFLIKLAR: Yem, zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Yemi yerleştir, saklan ve Erkek Sığın yeterince yakın olduğunda suikastini yap. Ya da Erkek Sığın’a ağaçların arkasında saklanarak yaklaş ve onu okunla vur. Zehirli ok kullanarak da Erkek Sığın’ı öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Kürkü, çatal boynuzları ve eti dahil çoğu yeri.

 

 

GEYİK

DAVRANIŞ: Geyikler ürkek havyvanlardır ve tehditleri oldukça çabuk algılarlar.

ZAYIFLIKLAR: Yem, tuzaklar ve zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Yemi yerleştir, saklan ve Geyik yeterince yakın olduğunda suikastini yap. Ya da ağaçların arkasında Geyik tarafından fark edilmeyecek biçimde saklan, yaklaş ve onu okunla vur. Alternatif olarak, zehirli ok kullanıp Geyik’i yavaşlatabilir ve sonra da onu öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Kürkü ve eti dahil çoğu yeri.

 

 

 

KUNDUZ

DAVRANIŞ: Ürkek hayvanlar, tehditleri algılamakta iyi değildir.

ZAYIFLIKLAR: Yem, tuzaklar ve zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Kunduz’un izini bıraktığı yere, tuzağa düşmesi için bir tuzak kur. Ya da yemi yerleştir, saklan ve Kunduz yaklaştığında suikastini yap. Alternatif olarak, ağaçların ardında saklanarak Kunduz’un arkasından git ve yeterince yaklaştığında onu okunla vur. Ya da zehirli ok kullanıp Kunduz’u yavaşlatabilir ve sonra da onu öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Kürkü ve yağı dahil birkaç yeri.

 

 

RAKUN

DAVRANIŞ: Ürkek hayvanlar, tehditleri algılamakta iyi değildir.

ZAYIFLIKLAR: Yem, tuzaklar ve zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Rakun’un izini bıraktığı yere, tuzağa düşmesi için bir tuzak kur. Ya da yemi yerleştir, saklan ve Rakun yaklaştığında suikastini yap. Alternatif olarak, ağaçların ardında saklanarak Rakun’un arkasından git ve yeterince yaklaştığında onu okunla vur. Ya da zehirli ok kullanıp Rakun’u yavaşlatabilir ve sonra da onu öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Sadece kürkü.

 

 

 

TAVŞAN

DAVRANIŞ: Ürkek hayvanlar, tavşanlar tehditleri algılamakta iyi değildir.

ZAYIFLIKLAR: Yem, tuzaklar ve zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Tavşan’ın izini bıraktığı yere, tuzağa düşmesi için bir tuzak kur. Veya yemi yerleştir, saklan ve Tavşan yeterince yakın olduğunda suikastini yap. Alternatif olarak, ağaçların ardında saklanarak Tavşan’ın arkasından git ve yeterince yaklaştığında onu okunla vur. Ya da zehirli ok kullanıp Tavşan’ı yavaşlatabilir ve sonra da onu öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Kürkü ve ayağı dahil birkaç yeri.

 

 

 

YABANİ

 

AYI

DAVRANIŞ: Bu canavar ölümcül olabilir, ama çevresine pek dikkat etmez. Ancak davetsiz gelen misafirleri hemen fark eder ve onları görür görmez saldırır. Bu yüzden uyanık olman lazım.

ZAYIFLIKLAR: Yem, zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Yemi yerleştir, saklan ve Ayı yeterince yakın olduğunda suikastını yap. Ya da Ayı’ya ağaçların arkasında saklanarak yaklaş ve ayıyı öldür. Zehirli ok kullanarak da Ayı’yı öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Kürkü, yağı ve pençeleri dâhil çoğu yeri.

 

 

 

KURT

DAVRANIŞ: Kurtların keskin duyuları vardır ve genellikle sürüler halinde dolaşırlar. Kurtlar bir av fark ettiklerinde ava hissettirmeden, saldırabilecek yakınlığa gelene kadar yaklaşırlar. ZAYIFLIKLAR: Yem, zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Yemi yerleştir, saklan ve Kurt yeterince yakın olduğunda suikastını yap. Ya da Kurt’a ağaçların arkasında saklanarak yaklaş ve onu okunla vur. Zehirli ok kullanarak da Kurt’u öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Kürkü ve azı dişi.

 

 

 

PANTER

DAVRANIŞ: Keskin duyularının olmasının yanında panterler oldukça hızlı, acımasız ve oldukça tehlikeli hayvanlardır. Panterler bir av fark ettiklerinde ava hissettirmeden, saldırabilecek yakınlığa gelene kadar yaklaşırlar. ZAYIFLIKLAR: Yem, zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Yemi yerleştir, saklan ve Panter yeterince yakın olduğunda suikastını yap. Ya da Panter’e ağaçların arkasında saklanarak yaklaş ve onu okunla vur. Zehirli ok kullanarak da Panter’i öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Kürkü ve azı dişi.

 

 

TİLKİ

DAVRANIŞ: Tilkiler meraklı ve ürkek hayvanlardır. Tehditleri oldukça çabuk algılarlar ve seni fark ettiğinde kaçacaklardır.

ZAYIFLIKLAR: Yem, tuzaklar ve zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Tilki’nin izini bıraktığı yere, tuzağa düşmesi için bir tuzak kur. Veya yemi yerleştir, saklan ve Tilki yeterince yakın olduğunda suikastını yap. Ya da Tilki’ye ağaçların arkasında saklanarak yaklaş ve onu okunla vur. Alternatif olarak, zehirli ok kullanıp Tilki’yi yavaşlatabilir ve sonra da onu öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Kürkü ve kuyruğu.

 

VAŞAK

DAVRANIŞ: Vaşaklar oldukça tehlikeli hayvanlar olsalar da zorlu bir kavgadan kaçacaklardır. Duyuları keskindir ve genellikle ava hissettirmeden, saldırabilecek yakınlığa gelene kadar yaklaşırlar. ZAYIFLIKLAR: Yem, zehirli oklar

AVLANMA TİYOSU: Yemi yerleştir, saklan ve Vaşak yeterince yakın olduğunda suikastını yap. Ya da Vaşak’a ağaçların arkasında saklanarak yaklaş ve onu okunla vur. Alternatif olarak, zehirli ok kullanıp Vaşak’ı yavaşlatabilir ve sonra da onu öldürebilirsin.

KULLANILABİLİR KISIMLARI: Kürkü ve pençeleri.