Assassin’s Creed Odyssey 1 Nisan 2019 Raporu

01.04.2018

OST

Çevrilen Kelime Sayısı / Toplam Kelime Sayısı 115540 / 215731

İlerleme Yüzdesi %54

SUB

Çevrilen Kelime Sayısı / Toplam Kelime Sayısı 0 / 384013

Bir cevap yazın